Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Przepisy prawa o ruchu drogowy regulują trzy podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, które stanowią cały sens i istotę każdego kodeksu drogowego. Niezwykle istotne jest aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali poniższych zasad.

500px-Znak_D-6.svg

I zasada bezpieczeństwa ruchu drogowego

zasada prędkości bezpiecznej

jedź z taką prędkością, abyś w danych warunkach panował nad pojazdem i mógł go zatrzymać w tym miejscu, w którym ty chcesz, a nie w którym chciałby twój samochód.

ostroznosc
ostroznosc2

II zasada bezpieczeństwa ruchu drogowego

zasada prędkości bezpiecznej lub szczególnej ostrożności

patrz na drogę, uważaj na to, co dzieje się na drodze, a nie poza nią, a szczególnie na skrzyżowaniach, gdzie przecinają się kierunki ruchu pojazdów i pieszych.

„Ostrożność” obowiązuje w każdej istniejącej na drodze sytuacji oraz w przebywaniu w miejscu ogólnie dostępnym. Dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz innych osób przebywających na drodze lub w jej pobliżu.

„Szczególna ostrożność” jest kwalifikowaną postacią „ostrożności”, tzn. podwyższoną do granic gwarantujących skuteczność reakcji, przede wszystkim w przypadku zmieniającej się nieoczekiwanie sytuacji na drodze.

III zasada bezpieczeństwa ruchu drogowego

zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego

zasada wymagającą umiejętności przewidywania przyszłej sytuacji na drodze i umiejętności jej stosowania nabywa się w trakcie długiego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów w różnych warunkach i sytuacjach drogowych.

Zasada ograniczonego zaufania oznacza, że uczestnik ruchu ma obowiązek ograniczenia zaufania do innego uczestnika ruchu jeszcze przed powstaniem stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ale wówczas gdy mógł i powinien zauważyć nietypowe jego zachowanie.

(źródła: W. Kotowski „Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle prawa”, https://prawonadrodze.org.pl/istota-trzech-podstawowych-zasad-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/)

do pobrania broszura dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym
W kwestiach bezpieczeństwa w ruchu drogowym polecamy stronę internetową Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego