Kontakt

Dane kontaktowe beneficjentów

ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 83 351 13 95
e-mail: starostwo@powiatbialski.pl
www: http://www.powiatbialski.eu/

Beneficjent Wiodący

Powiat Bialski

ul. Moskiewska 273/2
224023 Brześć
tel.: +375 162 25 19 00
e-mail: br_ods@brest.by
www: http://www.brest-ods.by/

Beneficjent

Komunalne unitarne przedsiębiorstwo działające w zakresie projektowania, utrzymania, remontów i budowy dróg lokalnych "Briestobldorstroj”

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa
tel: +48 22 378 31 79
e-mail: pbu@pbu2020.eu
www: http://pbu2020.eu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Centrum Projektów Europejskich

Formularz kontaktowy