Ochrona środowiska

CO2

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla to główny gaz odpowiadający za zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Faktem jest, że możemy obserwować skutki zachodzącego efektu cieplarnianego, gdyż stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ściśle koreluje ze zmianami średniorocznej temperatury.

Dlatego warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy sami ograniczyć negatywny wpływ człowieka na stan ziemskiej biosfery. Niewątpliwie efektywnie planowany transport, to mniej CO2 w powietrzu, dlatego powstają liczne kampanie zachęcające do przesiadania się z aut na rowery oraz korzystania ze środków masowego transportu.

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do biosfery każdy użytkownik ruchu drogowego powinien także ograniczyć użycie pojazdów zasilanych paliwami bądź wybierać pojazdy z odpowiednimi limitami emisji CO2.

Proponujemy zapoznać się ze światowym atlasem emisji dwutlenku węgla

W zakresie zachowań prośrodowiskowych warto także przeczytać informacje zawarte na stronie Parlamentu Europejskiego:

Emisja CO2 – fakty i liczby
Redukcja emisji CO2