Galeria

1.Podpisanie umowy na realizację projektu20200415120717
2.Budowa drogi po stronie polskiej20200415140648
3.Budowa drogi po stronie białoruskiej20200415140718
4.Spotkania komitetu sterującego projektem20200415140830
5.Konferencja wdrażająca projekt20200415140849
6.Szkolenia w ramach platformy wymiany doświadczeń20200415140948
7. Film podsumowujący zrealizowany Projekt20210223134404