Zwiększenie jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Bialskim i Rejonie Brzeskim

Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości podróżowania oraz redukcja emisji CO2 w Powiecie Bialskim i Rejonie Brzeskim 

Wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą drogową poprzez współpracę transgraniczną oraz wymianę dobrych praktyk