Usprawnienie dostępności do infrastruktury transportowej w Powiecie Bialskim oraz Rejonie Brzeskim poprzez modernizację infrastruktury dróg prowadzących do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.