Powiat bialski, jako beneficjent wiodący, realizuje w partnerstwie z białoruskim przedsiębiorstwem „Briestobldrostroj” projekt pn. „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.

Projekt współfinansowany jest z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania.