APLIKACJA MOBILNA

Zachęcamy do pobrania Aplikacji mobilnej stworzonej dla kierowców chcących przekroczyć granicę polsko-białoruską oraz zapoznać się
z obowiązującymi przepisami prawnymi.