Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 9,5 km;

Dwa powiaty korzystające ze zmodernizowanych lub stworzonych usług transportowych oraz infrastruktury;

Partnerstwo ustanowione w celu zmodernizowania lub utworzenia przyjaznych dla środowiska systemów lub usług transportowych;

Kampania promocyjna podnosząca świadomość pod względem transportu
o niskiej emisji dwutlenku węgla;

Opracowane dwie strategie dotyczące usprawnienia systemu transportu lub dostępności regionu – strategie będą opracowane w rezultacie przeprowadzonych webinariów. Strategie zostaną ustanowione w formie dokumentów zatwierdzonych przez władze lokalne;

Zmniejszenie czasu podróży w przedmiotowych regionach z 11 do 7 minut;